Agenda

 

Planten poten voor de boomkikker

Vrijdag, 16. Maart 2018, 09:00 - 13:00

Dag leden en belangstellenden van vrijdagwerkgroep Enhoe,

Graag wil ik jullie uitnodigen voor de werkdag van vrijdag 16 maart op het Smalenbroek aan de Groenelaan.

Wat gaan we doen?

We gaan struiken poten bij een vernieuwde poel aan de Groenelaan. Op één van de weilandjes waren twee kleine kikkerpoelen, daarvan heeft Landschap Overijssel er een véél groter gemaakt. Op onderstaande foto is te zien hoe groot, de andere poel is op de foto te zien bij de “russen”. (Rus is een geslacht van planten uit de russenfamilie. De planten lijken oppervlakkig gezien op grassen en behoren ook tot één van de drie grasfamilies). We gaan Sleedoorns en Meidoorns planten links op de foto op de hoge “rug”. Later zullen hiervoor nog rijen bramen worden aangeplant.

Waar doen we het voor.

Je raadt het al, om een perfect hemelrijk te maken voor onze boonkikker. Natuurlijk wordt het ook een perfect struwelenlandschap onder de rook van Enschede, zodat de dieren daar bescherming kunnen vinden. Het past perfect bij het Smalenbroek en uiteraard doen we het voor de biodiversiteit.

Foto van de poel

Op de afdruk hieronder is de oude situatie te zien.

Kaartje van de situatie

Het blauwe gedeelte is de vergrote poel.

Wat neem je mee:

• Omdat het in dit natuurgebied bijzonder nat is, hebben laarzen de voorkeur; houd rekening met het weer. Heeft u een scherpe schop, neem die dan mee.
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te drinken en te eten.

We stoppen om 12.45 uur

Waar verzamelen we, en hoe laat?

• Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur.
• We komen bij elkaar op de de Groenelaan, u kunt op uw navigatie Smalenbroeksweg 15 aanhouden. De Groenelaan is dan 100 meter verder richting Knalhutteweg. Bij de kruising linksaf (richting stad) de Groenelaan op, en na 50 meter rechts zie je een natuurlijk hek. Dat is het startpunt. Zie situatietekening hierboven.

Routebeschrijving
Vanaf Enschede (Centrum/Singels)
1. Volg de Zuiderval vanaf de kruising met de Singels in de richting van Ahaus en Buurse.
2. Bij de kruisingen met de Weth. Beverstraat, A35 en Vlierstraat steeds rechtdoor blijven rijden richting Buurse/Ahaus.
3. Bij de kruising met de Broekheurnerrondweg (rotonde) rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen.
4. Na plm. 1.5 km in een bocht naar rechts van de Buurserstraat linksaf de Smalenbroeksweg in rijden.
5. Na plm. 500 meter sta je op een kruising en hier sla je linksaf, de Groenelaan op. Dan na 50 meter is het verzamelpunt rechts bij het toegangshek. Zie situatietekening hierboven.

Vanaf Almelo/Hengelo via de A1/A35.
1. Op de A1 de afslag nemen naar de richting Enschede/Munster (A35).
2. Bij de afslag Enschede (afslag 25) afslaan in de richting Ahaus/Buurse.
3. Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf in de richting Ahaus/Buurse.
4. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor (Buurserstraat).
5. Bij de rotonde rechtdoor de Buurserstraat blijven volgen en verder als punt 4 hierboven.

Graag tot vrijdag,

Anton Heuven

Locatie Smalenbroek
Contact Anton Heuven