vrijdag, 13 december 2019

Agenda

 

Bosrand beheer

Vrijdag, 30. Augustus 2019, 09:00 - 13:00

Wat gaan we doen: We gaan werderom aan bosrandbeheer doen aan de grensweg  vooraan in het Aamsveen.

 We gaan opslag van voornamelijk berken en wilgen wegzagen en knippen, alles mag blijven liggen op de plaats, er moet hier een ruigte ontstaan.

 

 Waar gaan we aan het werk in het  Aamsveen aan de grensweg. Dat is nadat je het Aamsveen bent ingelopen, loop je bij het oversteken van de Glanerbeek,

rechtdoor het pad op, na 5100 meter ligt links het te bewerken gebied. Voor Aamsveen is dit gebied redelijk begaanbaar en vlak.

 

Waarom doen we dit. Het Overijssel Landschap wil op dit gebied graag een ruigte zonder bomen.

Het Aamsveen
Het NL- gedeelte telt 145 hectare (een voetbalveld is ± 0,7 ha), met de 2 Duitse natuurgebieden die er aan vast liggen is het gebied 1200 hectare groot.
Het Aamsveen is een van de weinige hoogveengebieden in NL.
Tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw is er aan kleinschalige turfwinning gedaan door lokale agrariërs.

Omdat dat nogal nat werk was gingen ze stukken ontwateren. Naast hoge ruggen om het veen te drogen zijn er ook nog een aantal kluunplaatsen  bewaart gebleven.
Een kluunplaats is een ronde plek bestraat met zwerfstenen was erom met een paard het natte veen aan te stampen zodat het vaste natte massa werd.
De stenen zorgde ervoor dat het paard niet wegzakte. Als je de wandelroute loopt kom je langs een kleine kluunplaats.
De hoge ruggen zie je als je het Aamsveen verder inloopt richting de Duitse grens. Een bezoek aan het Aamsveen met zijn levend hoogveen is een unieke natuurbeleving die je niet snel zult vergeten. Het Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Vlak na de ijstijden waren grote delen van Oost-Nederland bedekt met hoogveen. Trilveen van dikke, zompige veenmostapijten zo ver het oog reikte. Ruig en nauwelijks toegankelijk.
Veel van deze veengebieden zijn ontgonnen om plaats te maken voor landbouw. Het Aamsveen is bewaard gebleven.

Het Aamsveen is zo bijzonder, dat Europa het heeft aangewezen als een Natura 2000-gebied. Het hoogveen zorgt voor een afwisselend leefgebied voor onder andere het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis. Natuurliefhebbers genieten van de uitgestrektheid, de rust en van de grote natuurlijke waarde van het Aamsveen

Wat moet je meenemen:

  • Houd rekening met het weer en draag bedekkende kleding,
  • Neem iets mee waarop je droog kunt zitten, krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak kan.
  • Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) neem daarvoor  iets te drinken en te eten mee.
  • We stoppen om 12.45 uur

We verzamelen om 9.00 uur op de kruising Holterhofweg / Glanerbeekweg. Dichtstbijzijnde adres is Glanerbeekweg 180. Zie bijgevoegd kaartje route naar Aamsveen noord.

Met vriendelijke groet,

Anton Heuven

Locatie Aamsveen
Contact Anton Heuven