Informatie over het terrein

Landgoed Lonnekermeer is pas sinds 2001 eigendom van Landschap Overijssel. Daarvoor was het in particuliere handen. De laatste bewoner was de weduwe De Boer-Stork, inderdaad: van de familie Stork, de bekende industriëlen uit Hengelo. Ook in haar tijd werd er overigens al vrijwillig natuurbeheer verricht.
Je zult je afvragen waarom het landgoed Lonnekermeer zo heet. Het dorp Lonneker ligt nu niet bepaald in de buurt. Toch was dit hier vroeger een afgelegen deel van de voormalige gemeente Lonneker. De tegenwoordige gemeentegrens Enschede-Dinkelland loopt precies door de twee meertjes die er liggen. Deze zijn ontstaan door afgraving van zand ten behoeve van de ophoging van de spoorlijn, ruim honderd jaar geleden. Door de rust en het schone water hebben de meertjes zich ontwikkeld tot gebieden met een verrassend hoge natuurkwaliteit. Hier groeit sinds een paar jaar massaal het gesteelde glaskroos, een heel bijzondere soort, verder bekend van de Bergvennen. Bij de meertjes zijn maar liefst 27 soorten libellen waargenomen, deze worden overigens graag gegegeten door boomvalken die er op jagen. Dat is een fantastisch schouwspel, met wat geluk straks weer te aanschouwen. De eerste boomvalken zijn een paar weken geleden alweer gezien in Nederland.
De aanwezigheid van de oostelijke en de gevlekte witsnuitlibel is heel bijzonder. Het was mede aanleiding om het Lonnekermeer op te nemen in het Europese netwerk Natura 2000. Dat moet strikte bescherming opleveren en ook middelen vrijmaken om het gebied zo goed mogelijk te beheren.

Het landgoed omvat verder landgoedbossen, weilandjes en heideveldjes. Dat wordt het terrein waar EnHOe aan de slag zal gaan. Het gebied is tegenwoordig opengesteld voor bezoekers, er is een gemarkeerde wandeling van 3,5 km uitgezet. Het is te hopen dat de toegenomen recreatiedruk in goede banen kan worden geleid.

Meer informatie over dit terrein is te vinden via de informatie pagina over het Lonnekermeer bij Landschap Overijssel.

 

Werkzaamheden

Op dit moment wordt er door de EnHOe! donderdaggroep verschillende werkzaamheden uitgevoerd.

 

Routebeschrijving

Routebeschrijving naar de verzamelplek van de donderdagmorgen groep.