vrijdag, 20 juli 2018

Laatste nieuws

Het seizoen van de donderdaggroep begint weer op 19 juli

Beste mensen,
 
De schoolvakantie is nog niet begonnen dus velen zullen binnenkort met vakantie gaan en anderen zijn alweer terug van vakantie (de mazzelaars) maar ondertussen is het broedseizoen ook afgelopen, tijd dus om weer te beginnen met met ons vrijwilligerswerk in de natuur.
 
Evenals vorige jaren is onze eerste klus weer de nazorg van de bestrijding van de reuzenbalsemien (Impatiens Glandulifera) een zgn. invasieve exoot. Deze gaan wij met de hand uittrekken nog voor dat de plant zaad gaat vormen, dit gaat in tegenstelling tot andere exoten heel gemakkelijk omdat de plant maar heel oppervlakkig wortelt.
Lees meer...

Bij het eind van ons 15e seizoen

door: Erik Rolevink
 
Beste natuurvrienden,
 
Het zit er weer op. We gaan ons 15e seizoen nu afsluiten. Officieel is de lente immers begonnen en dan moeten we kappen met onze werkzaamheden. De natuur heeft nu rust nodig, we mogen de dieren niet storen in het broedseizoen.
Maar....... er komt straks weer een nieuw seizoen!
In juli beginnen onze donderdag- en vrijdaggroep al weer en eind augustus starten de werkzaterdagen.
 
Tenslotte nog wat voor de cijferaars onder ons:
In ons 15e seizoen hebben we met z’n allen 2797 uren aan vrijwillig natuurbeheer verricht met drie groepen en een kleine honderd actieve leden plus enkele tientallen gasten van EnHOe. Een mooie prestatie waar we van hopen dat het ten goede is gekomen aan de natuur in ons werkgebied. Nuttig en gezellig werk, goed voor de natuur en goed voor jezelf.
 
Namens het Team van EnHOe wens ik alle vrijwilligers al vast een mooie lente en zomer.
Voor hen die meegaan met de Jubicursie “tot ziens in de bus” en voor alle anderen “graag weer tot ziens in het 16e seizoen van EnHOe”.
 
Erik Rolevink
algemeen coördinator

Filmpje over Faunafort Boekelo

We hebben een filmpje ontvangen van Frans Waanders over het leven in en rondom het Faunafort in Boekelo.

Dit Faunafort is ontworpen door Mark Zekhuis van Landschap Overijssel. En wordt inmiddels al goed gebruikt.

Lees meer...