Wij doen mee met de week van de invasieve exoten.

We gaan op vrijdag 17 juni Japanse Duizendknoop bestrijden op vliegveld Twente. Om mee te doen had je je daarvoor moeten aanmelden via de site van de week van de invasieve exoten.

Tubantia heeft een promotie filmpje gemaakt met Erik in de hoofdrol: https://www.tubantia.nl/video/productie/week-van-invasieve-exoten-staat-in-het-teken-van-deze-plant-309698

Meer informatie over de week van de invasieve exoten is te vinden op https://www.weekvandeinvasieveexoten.nl/

BOOMKIKKERTELLINGEN
Eind april en begin mei hebben vrijwilligers 's avonds geluisterd naar roepende boomkikkers om te bepalen hoeveel van deze prachtige beesten er (nog) in de verschillende poelen zitten. Daarbij zitten ook veel poelen waar EnHOe meehelpt met het onderhoud. Vooral op de warme avonden begin mei waren de boomkikkermannetjes actief. De populatie in Enschede beperkt zich nu tot de Zuid Eschmarke en de poelen langs het Aamsveen. Helaas zijn er door ons geen boomkikkers meer gehoord in de Broekheurne ten zuiden van Enschede. We zijn bang dat dit gebied nu verlaten is. Ook hoorden we in het Smalenbroek en 't Spik minder boomkikkers.
We waren dus erg blij met enkele waarnemingen in de buurt van de Kersdijk. Ten noorden van de N35 was er immers al langere tijd niets meer gehoord, dus dit was een mooie opsteker.   
 
POELENONDERZOEK
Op 24 en 25 mei hebben EnHOe-ers geassisteerd bij het poelenonderzoek door leerlingen van het Bonhoeffercollege in Enschede. Veertien geselecteerde poelen in de Zuid Eschmarke zijn onderzocht op chemische waterkwaliteit, aanwezigheid van waterdiertjes en geschiktheid voor boomkikkers. Er deden zo'n 80 leerlingen mee uit de vierde klassen van havo en vwo

FALLOPIA-PROJECT
In het natuurgebied van vliegveld Twenthe is EnHOe voor het tweede jaar bezig om een plek met Japanse Duizendknoop (Fallopia) in te dammen. We merken dat ons werk van vorig jaar effect heeft gehad. Er is nu veel minder inspanning nodig om de plek onder controle te houden.
We blijven deze zomer doorgaan op deze plek, alleen minder vaak. Wie hier ook een keer wil genieten van ons exotenwerk op deze mooie plek is welkom. Op vrijdag 17 juni doet EnHOe hier mee aan de landelijke Week van de invasieve exoten.
 

 
NECTARINDEX-PROJECT
Begin mei zijn we begonnen met het onderzoeken van Enschedese wegbermen op planten die voor insecten van belang zijn. Tot eind van de zomer organiseren we flink wat onderzoeken waaraan iedereen kan meedoen die goed ter been is. Veel plantenkennis is daar niet voor nodig, de 24 soorten die we zoeken zijn makkelijk te herkennen. We hebben al een begin gemaakt rondom het dorp Lonneker. Opmerkelijk was daarbij dat bermen die bij de gemeente in beheer zijn slechter scoren dan bermen langs bijvoorbeeld de provinciale weg naar Losser.
Elk onderzocht bermtraject van 100 meter lengte krijgt een indexcijfer van 1 tot 5 waarbij 5 de hoogste score is. Trajecten met index 1 hebben weinig te bieden voor insecten. Helaas vallen de meeste in deze categorie. De gemeente Enschede wil dit jaar op enkele plekken beginnen met ecologisch bermbeheer, we zijn benieuwd of daarvan de resultaten op den duur te meten zijn met onze Nectarindex. Ook bij dit project zijn nieuwe deelnemers nog steeds welkom.
De resultaten van onze onderzoeken zijn te vinden in de landelijke NDFF Verspreidingsatlas.

 

Als straks het broedseizoen voorbij is kunnen we weer aan de slag in de natuur. Dan begint ons 20e werkseizoen.
Hierbij alvast de startdata van onze werkgroepen: vrijdaggroep 8 juli, woensdaggroep 13 juli, en zaterdaggroep 27 augustus.
De donderdaggroep begint waarschijnlijk 14 juli weer, maar dit is nog niet zeker.
De uitnodigingen voor alle werkdagen zullen straks weer tijdig worden rondgestuurd.
Die van de zaterdaggroep komen op 19 augustus in Nieuwsbrief 1 van het nieuwe seizoen.
Die van de andere groepen worden via e-mail verspreid aan de deelnemers van die groepen.

Op 9 mei is Stichting EnHOe opgericht.
Het voorlopige bestuur bestaat uit Erik Rolevink (voorzitter), Wilma de Hoog (secretaris) en Angela Heuven-Bloo (penningmeester). Dit bestuur wordt nog uitgebreid met vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen.
De stichting zorgt vanaf nu voor alle overkoepelende en officiële zaken waarmee EnHOe te maken krijgt zoals geldzaken en afspraken met terreineigenaren. De naam Natuurwerkgroep EnHOe blijft bestaan en zullen we ook blijven gebruiken. Onze vrijwilligers die zich eerder als lid hebben geregistreerd blijven we ook gewoon 'leden van EnHOe' noemen, hoewel een stichting geen leden kan hebben (alleen bestuursleden). Als het nodig is zullen we onze 'leden' soms simpel gaan aanduiden met 'EnHOe-ers' om verwarring te voorkomen. Het Team van EnHOe blijft ook bestaan, dat bestaat uit de EnHOe-ers die allerlei taken uitvoeren zoals catering, gereedschapvervoer, dagcoördinatie, social media, webmaster, nieuwsbrief, enz.
Volgens artikel 5 van de statuten van de stichting vormen deze Teamleden vanaf nu de "Raad van Advies" van Stichting EnHOe.