maandag, 19 november 2018

Laatste nieuws

Informatie over de komende donderdag

Donderdag 22-11 gaan wij weer aan het werk op landgoed Het Holthuis gelegen aan de Oude Postweg
ten noorden van het vliegveld Twente.
Hier gaan wij verder met het vrijmaken van opslag rondom de poel tegenover de verzamelplek aan de Oude Postweg.
Het betreft voornamelijk dunne takken, dus veel knippen en enkele takken met kleine zagen afzagen. Het vrijkomende takmateriaal
gaan wij weer zoveel mogelijk verwerken in rillen in de bosrand.
Normaal staat het water in de poel om deze tijd van het jaar tot aan de rand maar door de droogte van de afgelopen zomer
staat alleen in het midden nog wat water. Hierdoor kunnen wij nu de opslag van voornamelijk wilg goed verwijderen zonder
natte voeten te krijgen.

Lees meer...

Lezing over markestenen en grenzen


door Wilma de Hoog, Harry van der Sleen en Erik Rolevink
 
EnHOe zet zich in voor het behoud van het landschap en alles wat daar deel van uit maakt. Uiteraard de levende natuur maar soms ook de “dode” zaken van cultuurhistorische waarde.
Onze donderdaggroep heeft er inmiddels al ervaring mee. In Twente is er gelukkig nog veel waardevols aanwezig in het landschap. Zoals eeuwenoude markestenen die vroeger de grenzen aangaven van de “woeste gronden”. Die gronden waren gemeenschappelijk eigendom van de markegenoten. De bossen en uitgestrekte heiden waren van groot belang voor het oude boerenbedrijf in Twente. De eigenaren van de belangrijkste erven in een bepaald gebied vormden een genootschap die alle zaken regelden in de marke. Zoals het weiden van schapen, het plaggen van schadden en het verdelen van hout. In het midden van de 19e eeuw zijn de eeuwenoude markegenootschappen ontbonden en de markegronden verdeeld.
In Twente leven de namen van de marken nog steeds voort. Denk bijvoorbeeld aan Driene, Hasselo en de Eschmarke. Op veel plekken zijn de oude grensstenen ook nog te vinden.
   
De loakstenencommisie van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker houdt zich bezig met markestenen en grenzen. Wilma, Harry en Erik zijn enthousiaste leden van deze commissie.
Lees meer...

De MaS begint weer

door Erik Rolevink

Ook dit jaar zullen een aantal maatschappelijke stagiair(e)s gaan meedoen bij EnHOe. Ze zijn afkomstig van scholen in Enschede. We hebben plek voor maximaal 10 jongelui in de leeftijd van zo’n 14 jaar. Deze MaS’ers dan moeten minstens 7 zaterdagen de handjes uit de mouwen steken en de eersten zullen daar op 20 oktober mee beginnen.
We gaan er weer voor zorgen dat ze een gezellige en leerzame tijd tegemoet gaan.
Op onze website staat meer informatie over de MaS bij EnHOe

Lees meer...

Een kletsnatte Landdag!

Een kletsnatte Landdag! Zondag 23 september was een donkere dag met erg veel regen. De Twentse Landdag in het Enschedese Ledeboerpark trok daarom heel wat minder bezoekers dan drie jaar geleden. Desondanks was het toch erg gezellig en de echt geïnteresseerde bezoekers kwamen toch wel. De kraam van EnHOe zag er weer prima uit en ook onze kinderactiviteiten trokken genoeg belangstelling.

Lees meer...