woensdag, 23 januari 2019

Laatste nieuws

Informatie over de komende donderdag

Afgelopen donderdag werd het halverwege de ochtend slecht weer zodat wij eerder zijn opgehouden met werken maar komende donderdag ziet het er beter uit, wel koud met waarschijnlijk een laagje sneeuw dus goed aankleden voor de kou.

Donderdag gaan wij weer verder op het Holthuis met het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers in het bosgebied aan de Knollerveldweg. Wij zijn al aardig opgeschoten in het bos tussen de Knollerveldweg en het naastgelegen weiland en gaan verder tot aan het hek van het vliegveld. Daarom is het verzamelpunt nu niet bij de hoek maar ongeveer halverwege de Knollerveldweg, te bereiken vanaf de Oude Postweg. Zie bijgaand kaartje.

Verzamelpunt Holthuis Knollerveldweg
Verzamelpunt Holthuis Knollerveldweg

In het gebied langs de Knollerveldweg zijn op meerdere plekken resten te zien van de bebouwing uit de Tweede Wereldoorlog
toen dit gebied deel uitmaakte van de Fliegerhorst Twente, zoals funderingen van gebouwen en bunkers die aan het einde van de
oorlog zijn opgeblazen. Op dit terrein waren waarschijnlijk hangars voor vliegtuigen en onderhoud. Er is nog een intacte bunker
bedekt met zand nu in gebruik als vleermuisbunker. Overal zie je ook bomkraters.
2019 01 17 Holthuis2

2019 01 17 Holthuis3


Wij verzamelen weer om 9.00 uur en houden om plm. 10.30 uur een pauze in het veld.
Wij werken tot plm. 12.30 uur. Neem een krukje mee of iets anders waar je op kunt zitten tijdens de pauze en
iets te eten en te drinken in de pauze.

Tot ziens op het Holthuis,

Roel Munneke