woensdag, 23 januari 2019

Laatste nieuws

De MaS begint weer

door Erik Rolevink

Ook dit jaar zullen een aantal maatschappelijke stagiair(e)s gaan meedoen bij EnHOe. Ze zijn afkomstig van scholen in Enschede. We hebben plek voor maximaal 10 jongelui in de leeftijd van zo’n 14 jaar. Deze MaS’ers dan moeten minstens 7 zaterdagen de handjes uit de mouwen steken en de eersten zullen daar op 20 oktober mee beginnen.
We gaan er weer voor zorgen dat ze een gezellige en leerzame tijd tegemoet gaan.
Op onze website staat meer informatie over de MaS bij EnHOe