EnHOe Margrieten

Beste vrijwilligers,

Ik hoop dat jullie allemaal de corona de baas gebleven zijn.
Fysiek maar vooral ook mentaal.
Dat jullie daarom - net als ik - terugverlangen naar ons mooie werk in de natuur.
 
Binnenkort begint EnHOe weer.
Met de nodige voorzichtigheid kunnen we weer aan de slag!
Deze extra Nieuwsbrief geeft alvast wat informatie.
 
Toestemming van de terreinbeheerders
Vanaf 1 juni breidt Landschap Overijssel de mogelijkheden uit voor vrijwilligers om weer aan het werk te gaan.
Daarvoor is een protocol opgesteld met richtlijnen en adviezen.
Dat betekent dat onze donderdag- en vrijdaggroep in principe weer kunnen starten.
Uitgangspunt blijft dat iedereen zelf verantwoordelijk is en dat we er op vertrouwen dat men zich verstandig gedraagt.
Onze coördinatoren krijgen een taak om de nodige veiligheid te bewaken.
Volg hun aanwijzingen dus steeds goed op.
 
Hier vind je het Coronaprotocol van Landschap Overijssel.
Speciaal hoofdstuk 4 is voor ons van belang.
 
Onze donderdaggroep
Normaal start deze groep in juli.
Op dit moment is nog niet zeker hoe en wanneer de groep weer beginnen kan.
Jarenlang was Roel Munneke de perfecte coördinator van onze donderdaggroep.
Met ondersteuning van andere groepsleden heeft hij een fantastische prestatie geleverd.
Daarvoor zijn wij hem meer dan dankbaar.
Roel heeft nu besloten te stoppen als coördinator, mede vanwege zijn thuissituatie.
Dat is een verstandig besluit dat volkomen te begrijpen is.
Op dit moment wordt er gewerkt aan een goede doorstart van de donderdaggroep.
We zoeken nog mensen die hierover mee willen denken.
 
Onze vrijdaggroep
Normaal start deze groep ook in juli.
Coördinator Anton Heuven heeft de nodige plannen gesmeed om veilig te kunnen werken.
Hij heeft de leden van de vrijdaggroep al op de hoogte gebracht van de geplande werkdagen.
In ieder geval: deze groep gaat weer beginnen.
Op vrijdag 26 juni start het "balsemientrekken" op Het Stroink.
Ook begint een kleine groep al op dinsdag 9 juni met een speciaal project in Hengelo.
 
Onze zaterdaggroep
De eerste werkdag is hier gepland op zaterdag 29 augustus in het Aamsveen.
Deze werkdag zal weer worden aangekondigd in de Nieuwsbrief die een week eerder verschijnt.
 
Tenslotte
Iedere vrijwilliger bepaalt zelf of hij/zij weer wil meedoen aan de werkdagen.
Men weet zelf het best wat men voor zichzelf aandurft of niet.
Maar denk vooral ook aan de veiligheid van je medevrijwilligers!
 
De algemene coronaregels zitten inmiddels in ieders hoofd.
Deze gelden zonder uitzondering ook bij EnHOe:

  • houd voldoende afstand van elkaar
  • hoest en nies in je elleboog
  • kom niet als je verkouden bent
  • neem water en zeep mee om je handen te kunnen wassen
  • volg het nieuws om op de hoogte te blijven van nieuwe overheidsregels

Daarnaast zullen de coördinatoren ervoor waken dat de risico's tijdens het werk zo klein mogelijk blijven:

  • ze geven de nodige werkinstructies op een veilige manier, voordat er begonnen wordt
  • ze leggen regels op voor het veilig gebruik van gereedschap en handschoenen
  • ze zorgen voor toezicht op de anderhalve meter regel
  • ze waken in de pauzes, hier moet men extra oppassen, zeker bij het eten en drinken 

Volg dus steeds de aanwijzingen op van de coördinatoren!
 
Iedereen een veilig begin van ons 18e werkseizoen toegewenst.
 
Erik Rolevink
algemeen coördinator