door: José Palstra en Erik RolevinkMijn naam is José Palstra. Ik ben één van de initiatiefnemers om in Twente één of meerdere natuur inclusieve coöperatieve Herenboerderijen te starten. Een Herenboerderij is een kleinschalig gemengd boerenbedrijf waar zo'n 250 huishoudens de eigenaar van zijn. Ieder huishouden legt 2.000 a 2.500 euro in om de opstart te financieren en sluit een abonnement af om wekelijks voedsel af te nemen. Iedereen helpt een handje mee en daarnaast hebben ze twee boeren in dienst, die exclusief voor hen allerlei groenten, fruit, vlees en eieren verbouwen en produceren.
Een Herenboerderij streeft naar maximaal herstel van de bodem en herstel van biodiversiteit (natuur in de ‘lead’) en probeert zoveel mogelijk de kringloop op de boerderij te sluiten. Biologisch als ondergrens: geen gebruik van pesticiden, herbiciden, kunstmest en zo veel mogelijk het voedsel voor de dieren op de boerderij zélf produceren.
 
De leden van de boerderij (200-250 huishoudens / 500 monden) zijn dus ondernemer/producent én consument. Behalve een plek waar je je voedsel haalt, is een herenboerderij ook een fijne plek om te vertoeven; een community van gelijkgezinden, die ook leuke dingen organiseren op de boerderij voor eigen leden, maar ook voor niet-leden.
 
Wij zijn nu zo’n 1 ½ jaar bezig met een groep vrijwilligers om dit van de grond te krijgen, en dat ‘dreigt’ nu te gaan lukken, en wel op meerdere plaatsen tegelijk. Dat betekent dat wij, na 1 ½ jaar zoeken, toegang lijken krijgen tot ieder 20 hectaren te pachten landbouwgrond.
 
Wij zijn op zoek naar gelijkgestemden die mee willen doen met onze lokale herenboerderijen. 
Dat is de reden dat wij contact zoeken.
 
Actuele info voor geïnteresseerde EnHOe-ers
 
Herenboeren Twente staat in de startblokken om ten zuiden van Enschede te beginnen met een boerderij op de Usseleres. Men gaat zich inschrijven op grond die de gemeente per 1 januari 2023 opnieuw in pacht uitgeeft op de Usseler Es. Mocht het lukken de grond te verwerven, dan gaat de pacht al per 1 januari 2023 in. Het pachtcontract moet dan eind december worden getekend. Daarvoor zijn er minimaal 180 getekende intentieverklaringen nodig.  
Voor alle geïnteresseerden in deze Herenboerderij in Enschede Zuid komen er informatie-bijeenkomsten:
 
Op woensdag 14 december a.s. van 19:30 tot 21:00 uur in Speeltuin Hogeland, Molukkenstraat 90.
Op maandag 19 december a.s. van 19:30 tot 21:00 uur in de Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15.
 
Er zijn ook plannen voor een Herenboerderij ten noorden van Enschede.
Op hun website vind je meer info.
De laatste Nieuwsbrief van Herenboeren Twente is te lezen met deze link.