door Harrie Bruns

Nog 18 Enhoe-ers hadden de weg naar het 'verre' Punthuizen gevonden, deze uithoek, verstopt achter het Lutterzand en pal tegen de grens gelegen. In totaal waren we wel met meer dan 25 personen op deze gezamelijke werkdag met IVN-Oldenzaal en Losser. Twee Enhoe-sters waren zelfs helemaal uit Enschede komen fietsen en hadden daarbij de mooie route door het Lutterzand genomen!


Het was ook een ideale dag om te werken: windstil, nog ca. 20&#186C en af en toe brak het zonnetje door de zwakke bewolking. Met zoveel mensen kun je veel doen. En zo verdwenen de berkenopslag en de kleine dennetjes zienderogen uit de heide.
Veel boompjes waren er met de hand uit te trekken uit de (overwegend)zandgrond, maar andere boden meer weerstand en moest de spade ter hand worden genomen om rondom de wortels te steken. Vooral berken vormen veel zijwaardse wortels en dan trek je er anders ook veel grond mee los.
Andere groepen en groepjes hielden zich bezig met het zagen van wat grotere bomen. Overal verspreid zag je groepjes mensen werken(of kletsen! ) of sommigen die wat meer op de solo-tour waren. Alles werd met kruiwagens naar een grote hoop aan de kant van de grens getransporteerd door zwoegers die zich hierop gespecialiseerd hadden.

Punthuizen (in de regio -phonetisch- 'de Pujnthöft' genoemd) blijkt een geschakeerd gebied waar bewust veel variatie is aangebracht, door zeer kleinschalig en zorgvuldig beheer, zoals kleine afgeplagde gebiedjes en lage natte gebiedjes. Daardoor krijg je ook evenzovele 'gradiënten', zoals het heet in de ecologie, en dat bevordert de soortenrijkdom. Alleen de droge heide aan de oostkant leek wel erg oud en lang.
Ooit, tot de 1970er jaren, was het onderdeel van een uitgestrekt heidegebied, de Beuninger Achterheide. Ook aan de Duitse kant was ooit veel heide. Er zijn nu nog slechts enkele snippers van over langs de Vrijdijk, de lange zandweg langs de Duitse grens. Het gebied werd grotendeels 'ontgonnen' en het onderliggende gele zand afgegraven tijdens de ingrijpende ruilverkaveling, die toen tegelijk met de aanleg van het Dinkel-Omleidingskanaal werd uitgevoerd. Op die heide lag ook een mooie kilometerslange golvende klootschietersbaan op de grijsblauwe harde ondergrond van de oer-laag.
Nu is op dat alles alleen nog vlakke saaie weilanden en mais te vinden.

In de pauze was door IVN-Oldenzaal gezorgd voor gesmeerde krentewegge en verse koffie en thee en zelfs een picknicktafel. Dat was dus goed voor elkaar allemaal. De jeugd, er waren 2 jonge jongens en een maatschappelijke stageair, vermaakte zich prima. De jongens hielpen zeer enthousiast mee. Het was al met al een heel gezellig gebeuren. Toch is er ook erg veel werk verzet. Punthuizen heeft weer een grote beurt gehad!

Punthuizen