De werkdag in de Elfterheurne was weer zeer geslaagd. Het was mooi weer en het was met 21°C. Er waren van de kant van Enhoe 18 deelnemers gekomen. We hebben het mooi droog gehouden en er is enthousiast gewerkt. Er was aan het eind toch nog voor soep gezorgd, van het nabijgelegen pannenkoekenhuis De Stroper aan de Bentheimerstraat.
Jan Oldekamp van Landschap Overijssel weet veel over dit gebied en van natuur- en landschapsonderhoud, en wil er hieronder nog graag iets over toelichten.
Toelichting verrichte werkzaamheden

door Jan Oldekamp


Zaterdag is er gehooid in enkele brongebiedjes in de Elfterheurne. Deze brongebiedjes zijn pareltjes in Noord-Oost Twente. In het verleden is hier tertiaire klei (zeeklei die aan de oppervlakte komt) afgegraven. Deze klei werd gebruikt om stenen en pannen te bakken in een nabijgelegen steenbakkerij. Ook heeft hier een pottenbakkerij gestaan. In de flanken van deze dalletjes treedt kwelwater uit. Als het perceel dan nog in een hellend vlak ligt en er is sprake van een stagnerende laag in de bodem dan zijn belangrijke voorwaarden geschapen voor een groeiplaats van zeldzame vegetatie.Deze gebiedjes moeten met heel veel zorg beheerd worden. Er mag beslist geen gebruik gemaakt worden van zware materialen zoals trekkers, oplaadwagens etc.. Vaak wordt gedacht van, het kan wel, want ik zie toch geen insporing.


Kenmerkend in deze gebieden is dat het grondwater meestal hoog in het maaiveld aanwezig is en dat door het gebruik van machines onbewust insporing en verdichting optreedt wat zeer funest is voor de ontwikkeling van deze gebieden. Daarom is het belangrijk om met lichte machines en veel handwerk het afvoeren van de vegetatie te klaren. Dat is zaterdag met veel mankracht gebeurd. Er liggen nu alleen nog een aantal rillen gras in het perceel. Deze moeten als de weersomstandigheden het toelaten met het sleepzeil opgeruimd worden.

Jan Oldekamp