door Erik Rolevink

Voor de veertiende keer sinds januari 2007 gingen we aan de slag op "ons" Varviksveldje. Voor wie al wat langer met EnHOe meedoet zijn de resultaten inmiddels wel te zien. Er is veel meer openheid gekomen op de heide door het korthouden van de opslag. Het kleinschalig maaien en plaggen begint ook langzaam z'n vruchten af te werpen. Ook het naastgelegen natuurontwikkelingsgebiedje van boer Verveld begint botanisch interessanter te worden. "Maaien en afvoeren" en dit consequent blijven volhouden blijft dus het devies. Uiteindelijk komt dan de beloning in de vorm van steeds meer verschillende soorten bijzondere planten en dieren.

 

Ons veldje in de mist, nog wachtend op ons Eerst maar eens het maaisel van Hendrik Jan opruimen

 

Dan een pauze, dit keer zonder cake van Janet... ...en dan het maaisel van Hans opruimen


Met 23 deelnemers was de opkomst ruim voldoende, zeker voor een zaterdag in begin september. De gemiddelde opkomst op het Varviksveld was door de jaren heen 22,4 dus dáár zaten we boven!
Al ons geplande werk kon dus worden afgemaakt en er is zelfs meer gedaan! Op initiatief van Anton Heuven is er zwerfvuil opgeruimd uit de bermsloten rondom het Varviksveld. Een ontzettende hoeveelheid rotzooi die daar is weggegooid langs de sluipwegen naar Glanerbrug. We hopen het nog mee te maken dat de gemeente Enschede nu eens doorpakt en eindelijk de levensgevaarlijke kruising met de Oostweg afsluit. Dus minder ongelukken, meer rust rond ons veldje en veel minder zwerfvuil langs de wegen. "Waar een wil is is geen weg"...sprak de gemeente ooit..

Plaggen doe je zó, of niet dan? Zakken vol afval uit de sloot, ook langs de Grevengoorweg