door Jo Schunselaar

Op 1 november was weer de jaarlijkse Natuurwerkdag. Net als de afgelopen vier jaar was de Ecozone Eschmarke bij Glanerbrug een van de werklocaties. Hier had ik mij voor opgegeven. Landschap Overijssel en de Werkgroep Ecozone Glanerbrug hadden de dag georganiseerd. Bij de vlonder-fietsbrug werden wij verwelkomd met koffie, thee en cake.
Het werk stond in het teken van de boomkikker. Deze zeldzaam geworden soort heeft een sterk afwisselend biotoop nodig, bestaand uit grasland, poelen (voor het afzetten van eieren) en struwelen. De Ecozone is een begraasd terrein, met daarin een aantal ‘enclosures’. Dit zijn omheinde stukjes die ingeplant zijn met struiken, en waarvan het de bedoeling is dat het vee er niet komt. Je krijgt hierdoor een afwisselend terrein. In de Ecozone liggen ook poelen. Deze afwisseling in biotoop heeft de boomkikker nodig.Wat is nu het werk? Het kappen en op rillen leggen van te ver doorgeschoten bomen. De boomkikker, die eigenlijk nog beter ‘braamkikker’ had kunnen heten, maakt graag gebruik van dichte, stekelige struwelen, bij voorkeur braamstruwelen. De enclosures kunnen meehelpen om braamstruwelen te ontwikkelen. Er staan ook besdragende struiken in, die weer voedsel leveren voor verschillende vogelsoorten.
Er waren zaterdag 17 vrijwilligers naar de Ecozone gekomen. We verdeelden ons over verschillende groepjes. ‘Mijn’ groepje van een man of 5 ging aan het werk in een van die omheinde stukjes. Hier waren verschillende bomen opgeschoten, vooral berken en wilgen. Die moesten eraan geloven; ze werden vakkundig bij de enkels afgezaagd, in stukken gehakt en op rillen gelegd. Zo’n ril kan helpen om struweelontwikkeling op gang te brengen. Ook kan een ril zelf geschikt zijn als schuilplaats voor onder andere boomkikkers. Dan moet hij goed dicht en compact zijn, en goed in de zon liggen. Vandaar dat wij twee rillen hebben gemaakt, die tegen het prikkeldraad aan en zoveel mogelijk in de zon kwamen te liggen. Ik deed zelf het minder zware werk, namelijk het slepen en het op de rillen leggen van de takken. Het zagen liet ik aan de anderen over. Die konden dat duidelijk veel beter.

Tegen een uur of 11 moesten we ons weer bij het beginpunt melden, aangezien de wethouder van Enschede, dhr. Van Agteren, ons kwam toespreken. De Gemeente Enschede heeft de boomkikker als icoonsoort geadopteerd. De wethouder noemde het fraaie buitengebied van Enschede als een unieke kwaliteit. Bovendien vond hij het werk van ons als vrijwilligers erg belangrijk. Als dank had hij lekkere apfelstrudels meegebracht. Na de pauze gingen we verder met een tweede klus. Deze bestond uit het kappen van vele opgeschoten bomen die dichtbij de vlonderbrug stonden. Ook die werden op rillen gelegd. Het doel van deze klus was om de Ecozone meer zichtbaar te maken. Enkele bomen bleven staan, en zullen op termijn geknot gaan worden. Om 13 uur kregen we soep en broodjes. De koffie, soep, broodjes en cake waren verzorgd door Avanti, de sportvereniging waarvan de sportvelden grenzen aan de Ecozone. Vervolgens werd er nog tot 15 uur doorgebuffeld. Uiteindelijk is nog een mooie groepsfoto gemaakt, die aan iedereen is toegestuurd. Het was zoals altijd (soort van) hard werken, veel gezelligheid en een goed zichtbaar resultaat, maar denk niet dat je ooit klaar bent. Daarom meld ik al vast dat op 28 februari 2015 alweer een zaterdagochtend in de Ecozone gepland staat, die EnHOE en Werkgroep Ecozone Glanerbrug gezamenlijk organiseren. Iedereen is bij voorbaat van harte uitgenodigd!
Tot dan, met vriendelijke groeten,
Jo Schunselaar