door: Erik Rolevink met een verslag van Wilbert Kallenberg 

Wij willen alle dappere werkers die op 2 november hebben meegewerkt op de Duivelshof bedanken.
Met name ook onze gastheer Rob Meulenbroek van Natuurmonumenten en natuurlijk de prachtige paarden met hun begeleiders. Onze locatie trok wat minder deelnemers dan vorige jaren maar dat kwam door de onzekere weersvoorspellingen. Overigens was het zaterdag prima weer om te werken in de natuur en met 68 deelnemers was Duivelshof nog steeds één van de grootste locaties in Overijssel.
Wilbert Kallenberg heeft een verslag gemaakt (staat hier onder).
Roy Voortman heeft ook foto’s gemaakt, die vind je op onze website: http://www.enhoe.nl/fotos

Een 4-tal foto's voor een impressie van de natuurwerkdag op 2-11-2019

Verslag van Wilbert:
Fietsend over het Brinkhorsterkerkpad, zag ik een gigantische zwerm spreeuwen door de lucht zwieren. Nu eens live en niet op een natuurfilm. Een feestelijk begin van de Nationale Natuurwerkdag. Bij het openingswoord kwam een V-vorm ganzen over gakken als een hartelijk welkom namens de natuur. En toen moest het nog pas beginnen.
Eerst was er al koffie geweest en thee, perfect verzorgd. Een enthousiasmerend openingswoord van Toon, gevolgd door een gedegen uitleg van Rob en een helder verhaal van Erik en we konden aan de slag. En hoe!
We liepen 1 op 10: 7 paarden toonden hun krachten en zo’n 70 vrijwilligers sloten daar graag bij aan.

In maar liefst zes ploegen gingen we het terrein in. Een en ander was stevig voorbereid door Rob, Erik en een hele ploeg van werkplekleiders en assistenten. Het liep dan ook gesmeerd. We lieten de stikstof even voor wat het was, zogen de longen daarentegen vol zuurstof en pakten het aan: opslag verwijderen op de hei, jeneverbessen vrijstellen, houtwallen terugzetten. En uiteraard die 7 paarden, die eerder omgezaagde bomen weg sleepten onder leiding van ervaren en gedreven mensen.

In gestaag tempo groeiden de rillen van de verwijderde opslag, kreeg de hei weer een fraaier gezicht en werden openingen in het landschap gecreëerd door het terugzetten van de houtwallen, waar straks ook de vlinders van profiteren.

Na een welverdiende lunchpauze met heerlijke soep en broodjes werd er nog enige tijd doorgewerkt, waarbij het donkere zwerk steeds meer week voor stralend blauwe luchten. Met een presentje over bijen namens de Nationale Natuurwerkdag zoemden we dan ook stralend naar huis!