door: Rolf ter Stege

Zonnebeek tuinzijde
Huis Zonnebeek tuinzijde


De woensdaggroep is een initiatief van Anton Heuven, en is ontstaan in coronatijd. Anton is creatief en heeft zo zijn connecties opgebouwd, en dat komt dan goed van pas.

Werkzaamheden bij Landschap Overijssel in de natuur waren niet toegestaan, maar wel bij particulieren en een stichting zoals de Stichting Edwina van Heek, die o.a.  Het Zonnebeek beheert. En in die gebieden was en is nogal wat onderhoud nodig. Een aantal EnHOe-ers - rare naam eigenlijk-  kon nog steeds wekelijks in de natuur aan het werk, zij het met de restricties zoals die door onze regering waren opgelegd. Met één van de rentmeesters is een eerste afspraak gemaakt voor het opschonen van een heideveld. Een behoorlijk perceel, waarvan het middelste stuk eigenlijk een corridor is, die de beide andere stukken met elkaar verbindt. Vol met opgeschoten dennen en berken. Op onderstaand plaatje is te zien hoe er gewerkt werd  met tweetallen op enigszins afgebakende gebiedjes. In theorie dan.

De verschillende werkplekken in kleur aangegeven   Omgezaagde boom leunt op de buurman
 De werkplekken staan er gekleurd op.                                                                      Val opgevangen door buurman.


Bijkomend voordeel van het werken op Het Zonnebeek is dat we bij goede resultaten een financiële tegemoetkoming gaan krijgen. En de resultaten zijn goed. Er is door veel vrijwilligers stevig en degelijk gewerkt en dat is te zien! Er worden dus inkomsten gegenereerd voor onze club. Kunnen wij ook eens op reis.

Naast het opschonen van de heide zijn ook diverse jeneverbes struiken vrijgezet van omringende begroeiing en zijn ze op de kaart ingetekend. Dit als extra service voor de beheerders. Jeneverbessen moeten in een vrije ruimte staan om elkaar te kunnen bestuiven. En dat was hier duidelijk niet het geval, vaak waren ze omringd door opgeschoten dennen of berken, of stonden ze midden in het bos. Overigens gaan we hier nog steeds mee door. Misschien moeten we er maar eens een glaasje jenever op drinken.

Spinnewebben in het veld goed zichtbaar door de dauwdruppels
Spinnenwebben met dauw


Inmiddels is er ook gewerkt aan het vrijzetten van een perceel gagel. Heel wat berken zijn daarbij tegen de vlakte gegaan. Jammer voor de berken maar geluk voor de gagel. Op onderstaande foto is de gagel niet te zien. Dit gedeelte was dan ook alleen berk, berk en nog eens berk. Eén grote, aftakelende berk is gespaard vanwege zijn eigen biotoop en uitkijkpunt voor onze gevederde vrienden. 

Omgezaagde berken
Gesneuvelde exemplaren