door: Rolf ter Stege

Via een aannemer die werkzaamheden voor diverse landgoedeigenaren verricht, kwam ik in contact met de heer A. Enklaar van het Stroot. Hij heeft op zijn landgoed van zo’n 60 ha een heideveldje met een ven, het Zwarte Ven.  
Daar moest nodig wat extra onderhoud gedaan worden, waar de tuinbaas Willem niet aan toe kwam. En dat is dan ook wel begrijpelijk gezien zijn beperkte aanwezigheid. (En waarschijnlijk de hoge kosten)
Op het heideveldje waren eerder al grote bomen gerooid, en de bodem afgeplagd, waardoor jonge heide weer een kans heeft gekregen. De opkomende heide en uiteraard ook berkjes e.d. zijn meerdere keren kort afgemaaid, waardoor er een soort tapijt is ontstaan en op dat heidetapijt dan weer eilandjes van opschietende boompjes op de plekken waar niet gemaaid kon worden. Een leuk gezicht, maar toch niet gewenst. De wens is kort: heide.Verder was het ven niet goed zichtbaar door berk en vuilboom. Hier was een taak weggelegd voor de vrijwilligers van EnHOe.
Om een lang verhaal kort te maken: akkoord gevraagd van bestuur, akkoord gekregen, en op woensdag 15 februari gestart met de werkzaamheden. Vuil- en berkenbomen werden uitgespit en op stapels gelegd. Tuin- en bos baas Willem zorgde er dan later voor dat de bundels takken op rillen werden gelegd tegen de grens van buurlandgoed en natuurbegraafplaats Christinalust, dit ter afscheiding.
Die grens was er natuurlijk al wel, en ook al een hele tijd getuige de aanwezige markesteen aan de Gerinkhoek, die de grens aangeeft tussen de oude marken Usselo en Twekkelo.
Maar naast de sloopwerken is er ook geplant, of beter gezegd herplant van uitgestoken dennetjes. Die zijn door ons voor de rillen geplant. De bedoeling is dan een stevige bosrand op termijn. Dit jaar geen droge zomer a.u.b.
Later hebben in overleg met Willem de uitgestoken boompjes in een laadbak gelegd.
Die zijn dan weer op de vrijdag daarop herplant elders op het landgoed. Dit is gebeurd met behulp van cliënten van zorginstelling Aveleijn die op het landgoed werken als dagbesteding.
We zijn dus goed bezig geweest, getuige ook de tevredenheidsscore van 9 door de heer Enklaar. Die is dusdanig groot dat we zeker weer gevraagd gaan worden, want er staat nog genoeg opslag aan de noordzijde van het ven. 
Wederom een win-win situatie, wat is er nog mooier?