door: Rolf ter Stege

In de week van 7 t/m 10 augustus zijn dagelijks op meerdere lokaties  in gezamenlijkheid werkzaamheden in de natuur verricht. De club van Annelies strijkt dan neer op het scouting-terrein "De Voshaar" nabij het Zonnebeek. Een mooie plek, om met tent tussen de dennen te kamperen. Gedurende vier dagen, meer kon niet vanwege reservering van het scoutingterrein door anderen, hebben zij actief meegeholpen in de natuur. Naast het feit dat je met een grotere groep een flinke hoeveelheid werk kunt verzetten, is het ook altijd gezellig. Je ziet en spreekt andere mensen en dit intermenselijke contact is ook wat waard.
Op maandag 7 augustus is de bosaanplant van het Zonnebeek onder handen genomen. Hier waren vooral wilgen en berken de sigaar. Vanwege hun groeisnelheid zouden deze andere soorten  overvleugelen, eigenlijk “overwilgen en –berken” maar deze woorden bestaan niet.  
Dinsdag Usselerveen ontdoen van Amerikaanse vogelkers, met uitleg door een deskundige mevrouw over bijzondere flora, zoals bijv. de kleine zonnedauw. Ook werden berkjes getrokken uit de heide/pijpestrootjesveld. Lekker warm daar in de zon. 

De dag daarop weer naar het Zonnebeek om een stuk heide “denvrij” te maken. Na afloop was er uiensoep met kaas en brood, en dat ging er goed in. De 10-liter soep was zo op.
Op donderdag, de laatste gezamenlijke dag op naar het Hegeveld aan de Ontginningsweg om daar de opgekomen vogelkers af te slaan en opnieuw te schillen onderaan de stam. Tevens werden diverse grote boomstronken met de driepoot takel uit de greppel getrokken. Dit ging bepaald niet zonder slag of stoot, maar met luid tegensputteren, (gekraak van scheurende wortels). Zwaar werk, maar wel een definitieve verwijdering van de stronk. Na afloop kregen Anton en  Rolf nog als dank een attentie van de groep in de vorm van een lekkere fles wijn.                        
De vrijdag alleen EnHOe’rs op het heide- en bosterrein aan de Hegeveldweg. Alweer die vogelkersen. Hier was al flink huisgehouden, maar toch nog wat grote joekels en veel zaailingen. Het houdt gewoon nooit op. Gelukkig voor ons wel, want de vijfdaagse werkweek is  afgelopen.
Al met al was de week behoorlijk geslaagd, met slechts op maandag wat regen van betekenis. 
De familie en vrienden worden hartelijk bedankt en wij zien elkaar volgend jaar graag weer.