Agenda

 

Houtwal terugzetten

Vrijdag, 9. Februari 2018, 09:00 - 13:00

Dag leden en belangstellenden van vrijdagwerkgroep Enhoe,

Graag wil ik jullie uitnodigen voor de werkdag van vrijdag 9 februari a.s. We gaan naar de Schukkinkweg, tegenover het Varviksveld.

Wat gaan we doen?

Eigenlijk was het de bedoeling dat we struiken zouden gaan poten bij een poel aan de Groenelaan, maar daar wijken we van af vanwege de te verwachten vorst. Dat klusje is nu verschoven naar 23 februari.
In plaats daarvan gaan we nu een zeer brede houtwal langs de N35 ca. 3 meter in breedte inkorten. Dat betekent zaagwerk, en dus is een ideaal klusje bij vorst. De dikke bomen laten we hierbij staan (die zullen de door de eigenaar met de motorzaag worden verwijderd).
Op de foto hieronder is één van de twee houtwallen te zien. Rechts op de foto is nog net de T- splitsing Schukkinkweg/Grevengoorweg te zien.

Foto van de houtwal de we gaan aanpakken

Waar doen het voor
Zo’n dertig jaar geleden werd de Oostweg aangelegd en is Rijksweg 35 naar Duitsland doorgetrokken. Deze wegen doorsneden de Zuid Eschmarke. Boeren raakten veel land kwijt en de doorsnijding ging ten koste van landschap en natuur. Ter compensatie zijn toen nieuwe natuurelementen aangelegd op boerenland. De boeren in de Zuid Eschmarke hebben hun nieuwe natuur ondergebracht in Stichting StalEsch. Deze stichting doet het beheer ervan, en vrijwilligers van EnHOe helpen daar regelmatig mee. Natuurwerkgroep EnHOe vindt het erg belangrijk dat er een goede relatie blijft met de boeren van de StalEsch.
Deze houtwal behoort tot de StalEsch en heeft de functie van verbindingsgebied van en naar de omliggende natuurgebieden. Ik heb me laten vertellen dat hier de nachtegaal voorkomt. U ziet op de foto hieronder op de hoek Schukkinkweg/Grevengoorweg het natuurgebied het Varviksveld waar de zaterdaggroep 2 x per jaar het nauurgebied onderhoudt.

Overzichtskaartje met verzamel- en de werkplek

Wat neem je mee:
• Omdat het nu bijzonder nat is, hebben laarzen de voorkeur; houd rekening met het weer. Heeft u een scherpe schop, neem die dan mee.
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te drinken en te eten.

We stoppen om 12.45 uur.

Waar verzamelen we, en hoe laat?
• Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur.
• We komen bij elkaar 100 meter voorbij het adres Schukkinkweg 140 Enschede, dat is net voorbij de T- splitsing met de Grevengoorweg.

Routebeschrijving:

Vanaf Oldenzaal / Lonneker via de N733:
1. Nadat u het dorp Lonneker achter u hebt gelaten gaat u de kruising met stoplichten linksaf richting Losser
2. Dan direct weer rechts, de Noord Esmarkerrondweg op.
3. Deze alsmaar blijven volgen, spoorlijn over, stoplichten rechtdoor, alsmaar weg volgen.
4. Na de stoplichten heet de weg de Zuid Esmarkerrondweg, deze blijven volgen.
5. Nadat u links in de bocht de school “De Huifkar” ziet en voorbij bent gereden, gaat u bij het tweede kruispunt linksaf de Schukkinkweg op.
7. Pas op de drukke Oostweg, deze recht oversteken. U ziet dan rechts de boerderij van de heer Gerard Kromhof, Schukkinkweg 140, dan is het nog ongeveer 100 meter verder, zie foto.

Vanaf Almelo/Hengelo via de A1/A35:
1. Op de A1 de afslag nemen richting Enschede/Munster (A35).
2. Bij de afslag Enschede-Zuid (afslag 25) afslaan in de richting Ahaus/Buurse.
3. Aan het einde van de afslag bij de verkeerslichten rechtsaf in de richting Ahaus/Buurse.
4. Bij de volgende verkeerslichten rechtdoor (Buurserstraat).
5. Bij de rotonde linksaf de Broekheurnering op en blijven volgen, de rotonde rechtdoor, (hierna heet deze weg Zuid Esmarkerrondweg) deze alsmaar blijven volgen.
6. Nadat u over een viaduct bent gereden, de eerste kruising rechts afslaan, de Schukkinkweg op.
7. Pas op de drukke Oostweg, deze recht oversteken. U ziet dan rechts de boerderij van de heer Gerard Kromhof, Schukkinkweg 140, dan is het nog ongeveer 100 meter verder, zie foto.

Graag tot vrijdag,

Anton Heuven

Locatie Schukkinkweg
Contact Anton Heuven