Agenda

 

Poelen vrij maken van opslag

Vrijdag, 31. Augustus 2018, 09:00 - 13:00

Graag wil ik jullie hierbij uitnodigen voor de werkdag op vrijdag 31 augustus a.s.

Wat gaan we doen:
Deze keer gaan we weer het Aamsveen in om daar bij poel A het werk van de zaterdagwerkgroep af te maken (zie foto) en tevens de poel die we de vorige keer de voorkant hebben verlost van wilgen nu de achterkant ontdoen van opslag.
Deze twee poelen zijn vier jaar geleden nog met landelijke natuurwerkdag geheel vrij van opslag gemaakt.

Vogelkers die langs het fietspad staat verwijderen we ook.

Impressie werkdag Aamsveen

Waar doen we het voor:
Uiteraard voor de boomkikker, maar ook omdat de poelen anders gewoon dicht groeien. Dus de zon schijnt weer volop in de poel, het water wordt daardoor warmer, de rillen zorgen voor bescherming en voor een winterschuilplaats allemaal goed voor biodiversiteit, maar natuurlijk ook voor ons om lekker bezig zijn in de gezonde natuur.
Het Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Vlak na de ijstijden waren grote delen van Oost-Nederland bedekt met hoogveen. Trilveen van dikke, zompige veenmostapijten zo ver het oog reikte. Ruig en nauwelijks toegankelijk. Veel van deze veengebieden zijn ontgonnen om plaats te maken voor landbouw.
Het Aamsveen is bewaard gebleven. Het Aamsveen is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Mede vanwege de aanwezigheid van dit levend hoogveen. Dit hoogveen zorgt voor een afwisselend leefgebied voor onder andere het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis.
Vanwege haar uitgestrektheid, rust en natuurlijke waarde, is het Aamsveen een absolute must-have voor natuurliefhebbers!

Wat neem je mee:
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een
vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te drinken en te eten.
We stoppen om 12.45 uur.

Waar verzamelen we, en hoe laat?

Bord bij de verzamelplaats
• Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur en wel op het adres Glanerbeekweg 120 te Enschede, iets verder bij het fietspad met bovenstaand bord.

Er is ook een routekaart en –beschrijving (pdf). Let op deze routebeschrijving gaat naar Glanerbeekweg 180, wij verzamelen ons iets voorbij nr. 120.

Met vriendelijke groet,

Anton Heuven

Locatie Aamsveen
Contact Anton Heuven