Agenda

 

Bosrand beheer

Vrijdag, 14. September 2018, 09:00 - 13:00

Graag wil ik jullie hierbij uitnodigen voor de werkdag op vrijdag 14 september a.s.

Wat gaan we doen en waar doen we het voor:

We gaan aan bosrand beheer doen. Dat houdt in dat we het oprukkende bos richting veen weer terugdringen.
Dit gaan we doen aan de middenweg in het Aamsveen.
Dat wordt dus knippen en zagen en als het kan uitsteken van voornamelijk berkenboompjes en wilg.
Deze leggen we aan de middenweg zodat landschap Overijssel ze later kan ophalen, zodat het de bodem niet verrijkt.

Foto's van de situatie in het Aamsveen

Wist je dat het Aamsveen is ontstaan na afgraving van grote stukken hoogveen? In het unieke natuurgebied
Aamsveen vind je naast afgegraven hoogveen, natte broekbossen, heidevelden, veenputten en schraalgrasland.
Een combinatie waar ontzettend veel dieren zich thuis voelen.
De naam is waarschijnlijk terug te voeren op de Oudgermaanse stam ama, hetgeen zoveel als waterloop betekent. De Duitse naam is Amtsvenn.
Het Nederlandse gedeelte wordt sinds 1967 beheerd door het Landschap Overijssel en is 175 hectare groot.
Hiervan bestaat 60 hectare uit heide met plassen en moerassen, 40 hectare is gras en ruim 50 hectare is hoge opslag.
De beheerder streeft naar herstel van de vorming van hoogveen.
Het Duitse gedeelte is ruim 700 hectare groot en bestaat uit drie delen: het Alstätter Venn, het Eper Venn en het Graeser Venn.
Drie kerngebieden genieten sinds 1983 de status van natuurgebied: het Amtsvenn (133 ha), het Hündfelder Moor (184 ha) en het kleinere Graeser Venn.

Wat neem je mee:
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een
vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te drinken en te eten.
We stoppen om 12.45 uur.


Waar verzamelen we, en hoe laat?
• Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur en wel op de hoek van de Holterhofweg en de Glanerbeekweg.

Voor uw navigatiesysteem voert u het dichtstbijzijnde adres Glanerbeekweg 180 te Enschede in.

Met vriendelijke groet,

Anton Heuven

Locatie Aamsveen
Contact Anton Heuven