Agenda

 

Opslag verwijderen rondom een poel

Vrijdag, 12. Oktober 2018, 09:00 - 13:00

Dag leden van de Vrijdagwerk-groep EnHOe en belangstellenden,

Graag wil ik jullie hierbij uitnodigen voor de werkdag op vrijdag 12 oktober a.s.

Wat gaan we doen:
Deze keer gaan we aan de Roodmolenweg een poel (nr. 55) van opslag verwijderen en tevens een in de buurt staande wal van vogelkers ontdoen.
Deze werkzaamheden stonden gepland voor de natuurwerkdag maar omdat er bij de andere poelen zoveel werk te doen is dreigen de
werkzaamheden bij poel 55 niet meer in aanmerking te komen. Dat gaan we oplossen met de vrijdaggroep en snel want de poel staat nu nog leeg, zie foto.

Foto van de poel waaraan gewerkt gaat worden

Waar doen we het voor:
Uiteraard voor de boomkikker, maar ook omdat de poel anders gewoon helemaal dicht gaat groeien.

Hieronder een stukje gekopieerd uit de wervingscampagne voor de landelijke natuurwerkdag voor 2018:

Zuid Esmarke, aan de slag voor de Boomkikker in Enschede
De Zuid Esmarke bij Enschede is het woongebied van een unieke populatie Boomkikkers. Door allerlei oorzaken staat deze populatie
echter onder druk. Om de Boomkikker voor Enschede duurzaam te behouden is er actie nodig. Boeren, burgers, natuurorganisaties en gemeente
willen daaraan bijdragen. Zo konden er in de afgelopen jaren -door crowdfunding en sponsoracties- enkele nieuwe voortplantingsgebieden aangelegd
worden. Er moet echter ook wat gedaan worden aan de bestaande leefgebieden van de Boomkikker. Onder meer moet de vegetatie rondom
kikkerpoelen weer in orde gemaakt worden. Zodat onze groene vrienden zich er thuis blijven voelen. Wie de unieke Enschedese Boomkikkers
wil helpen kan op de Natuurwerkdag aan de slag!

Wat neem je mee:
• Neem iets mee waar je droog op kunt zitten, een krukje o.i.d., desnoods een vuilniszak of ander stevig (isolerend) plastic.
• Voor de pauze (om ongeveer 10.30 uur) iets te drinken en te eten.
We stoppen om 12.45 uur.

Waar verzamelen we, en hoe laat?
Zoals altijd verzamelen we om 9.00 uur en wel iets verder als op het adres Roodmolenweg 130 te Enschede.
Vanuit centrum de Brinkstraat volgen. Vlak voordat je Zuid Eschmarkerrondweg oversteekt de linkerweg aanhouden dat is de Roodmolenweg. Deze volgen, ook bij Schouwink rechtdoor, bij nummer 130 gaat de Roodmolenweg over in een zandweg met hek (deze is open) na 100 meter is rechts ligt de poel. Ook de auto’s kunnen tot aan de poel doorrijden. Bij de rode stip ligt de poel 55.

Locatie Zuid Esmarke
Contact Anton Heuven