Bij vleermuizenonderzoek op de Lonnekerberg bij Enschede hebben onderzoekers op 30 juni minstens één zeer zeldzame Vale vleermuis, myotis myotis, ontdekt. Tijdens het onderzoek in het oude en gevarieerde bos van Landschap Overijssel is een mannetje aangetroffen. Tevens zijn tijdens het onderzoek geluidsopnamen gemaakt waaruit blijkt dat er mogelijk meerdere exemplaren van de Vale vleermuis op de Lonnekerberg foerageren. Zeer bijzonder!

Meer informatie staat in het nieuwsbericht over de vleermuis bij Landschap Overijssel