door Roy Voortman

Op 14 maart 2015 kwam de staatsecretaris van natuur, Sharon Dijksma, bij ons op bezoek om met eigen ogen te zien wat de waarde is van vrijwilligers. Ze werd begeleid door Jacob van Olst (directeur Landschap Overijssel) en een aantal PvdA statenleden van Provinciale Staten Overijssel.

Ze knipte zelf ook mee.

 

Sharon Dijksma helpt met takken knippenSharon Dijksma met Jacob van Olst