BOOMKIKKERTELLINGEN
Eind april en begin mei hebben vrijwilligers 's avonds geluisterd naar roepende boomkikkers om te bepalen hoeveel van deze prachtige beesten er (nog) in de verschillende poelen zitten. Daarbij zitten ook veel poelen waar EnHOe meehelpt met het onderhoud. Vooral op de warme avonden begin mei waren de boomkikkermannetjes actief. De populatie in Enschede beperkt zich nu tot de Zuid Eschmarke en de poelen langs het Aamsveen. Helaas zijn er door ons geen boomkikkers meer gehoord in de Broekheurne ten zuiden van Enschede. We zijn bang dat dit gebied nu verlaten is. Ook hoorden we in het Smalenbroek en 't Spik minder boomkikkers.
We waren dus erg blij met enkele waarnemingen in de buurt van de Kersdijk. Ten noorden van de N35 was er immers al langere tijd niets meer gehoord, dus dit was een mooie opsteker.   
 
POELENONDERZOEK
Op 24 en 25 mei hebben EnHOe-ers geassisteerd bij het poelenonderzoek door leerlingen van het Bonhoeffercollege in Enschede. Veertien geselecteerde poelen in de Zuid Eschmarke zijn onderzocht op chemische waterkwaliteit, aanwezigheid van waterdiertjes en geschiktheid voor boomkikkers. Er deden zo'n 80 leerlingen mee uit de vierde klassen van havo en vwo

FALLOPIA-PROJECT
In het natuurgebied van vliegveld Twenthe is EnHOe voor het tweede jaar bezig om een plek met Japanse Duizendknoop (Fallopia) in te dammen. We merken dat ons werk van vorig jaar effect heeft gehad. Er is nu veel minder inspanning nodig om de plek onder controle te houden.
We blijven deze zomer doorgaan op deze plek, alleen minder vaak. Wie hier ook een keer wil genieten van ons exotenwerk op deze mooie plek is welkom. Op vrijdag 17 juni doet EnHOe hier mee aan de landelijke Week van de invasieve exoten.
 

 
NECTARINDEX-PROJECT
Begin mei zijn we begonnen met het onderzoeken van Enschedese wegbermen op planten die voor insecten van belang zijn. Tot eind van de zomer organiseren we flink wat onderzoeken waaraan iedereen kan meedoen die goed ter been is. Veel plantenkennis is daar niet voor nodig, de 24 soorten die we zoeken zijn makkelijk te herkennen. We hebben al een begin gemaakt rondom het dorp Lonneker. Opmerkelijk was daarbij dat bermen die bij de gemeente in beheer zijn slechter scoren dan bermen langs bijvoorbeeld de provinciale weg naar Losser.
Elk onderzocht bermtraject van 100 meter lengte krijgt een indexcijfer van 1 tot 5 waarbij 5 de hoogste score is. Trajecten met index 1 hebben weinig te bieden voor insecten. Helaas vallen de meeste in deze categorie. De gemeente Enschede wil dit jaar op enkele plekken beginnen met ecologisch bermbeheer, we zijn benieuwd of daarvan de resultaten op den duur te meten zijn met onze Nectarindex. Ook bij dit project zijn nieuwe deelnemers nog steeds welkom.
De resultaten van onze onderzoeken zijn te vinden in de landelijke NDFF Verspreidingsatlas.