door: Harrie Bruns

Weer een geweldige opkomst, deze werkdag, ondanks een gemeen koude oostelijke wind. Er viel toch goed te werken.
In elk geval was er nog geen sneeuw, zoals die de volgende dag alweer zou liggen. De zoveelste keer in in deze grillige winter.
Maar liefst 37 deelnemers meldden zich aan het Lappenpad: 27 Enhoe-ers en 10 gasten, o.a. van GroenLinks.
Al het geplande werk, vooral voor de verbetering van de omstandigheden voor de Grauwe Klauwier, is uitgevoerd!


Maandag stond er een paginagroot artikel over in de Tubantia. Enhoe heeft nog niet eerder zo uitgebreid de lokale bladen gehaald! Al lijkt het hier even, zeker als je alleen de kop leest, alsof alleen GroenLinks aan het werk is...Meer foto's van deze werkdag, gemaakt door Erik Rolevink, in het fotoalbum op op onze site.