door Erik Rolevink met foto’s van Geert Keep en Carmen Bloemen

Met 28 vrijwilligers hebben we de omgeving van boomkikkerpoel 57 aangepakt. Boer Varvik had een paar weken geleden al gras en wilgenopslag gemaaid rondom deze poel. Het had daarna echter flink geregend dus was het maaisel nat en lastig op te pakken met de grepen die we bij ons hadden. Nuttig werk, maar het kon niet iedereen bekoren. Met het afvoeren van het maaisel voorkomen we dat de oeverzone verder verruigd. We konden gelukkig alles redelijk goed verwijderen en afvoeren.
Rondom de poel hebben we de uitgelopen elzenstobben afgesnoeid maar het meeste (en voor de meesten leukste) werk was natuurlijk het “terugzetten” van de houtsingel aan de westkant van de poel. Een groot deel daarvan is nu weggezaagd en van de stammen en takken zijn een paar grote rillen gebouwd. Omdat er al flink wat braam groeit zullen deze rillen hopelijk snel overwoekerd worden. Hier kan dan een flink braamstruweel ontstaan aan de “zonkant” van de poel. Eens zien wat onze boomkikkers hiervan vinden als ze volgend voorjaar wakker worden...Poel 57 in vogelvlucht, het gearceerde stuk van de houtsingel is teruggezet


We hebben weer fijn gewerkt op deze laatste EnHOe-zaterdag van 2014. Na afloop kwam boer Lutke Holzik ons bedanken. Hij bracht lekkere snert mee en roggebrood met spek.
Omdat we met poel 57 nu klaar zijn gaan we in het nieuwe jaar verder met ons boomkikkerwerk voor de boeren bij basisbiotoop de Elsmoat, maar dat is pas op 17 januari.

   

Meer foto’s van deze werkdag zijn te vinden op onze website: in het foto album

Oplossing zoekplaatje!
In de vorige Nieuwsbrief stond een zoekplaatje. Voor wie de boomkikker in de braamstruiken niet kon vinden laten we de foto nog een keer zien, nu moet-ie te vinden zijn, toch?